Üç yılda bir milyon modüler çelik konut üretmek mümkün

Yapısal Çelik Günü’nde konuşan Consera Kurucusu Şimşek: Üç yılda bir milyon modüler çelik konut üretmek mümkün

Üç yılda bir milyon modüler çelik konut  üretmek mümkün